Logo

Bộ điều chỉnh điện áp máy phát điện

Bộ điều chỉnh điện áp máy phát điện (AVR)

Bộ điều chỉnh điện áp máy phát điện (AVR) là một thiết bị tự động điều khiển điện áp đầu ra của máy phát điện bằng cách thay đổi dòng kích từ vào các chổi than của đầu phát. Mục đích của AVR là đảm bảo điện áp đầu ra của máy phát điện ổn định và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, AVR còn có các chức năng khác như:

  • Giới hạn tỉ số điện áp khi máy phát điện khởi động, để bảo vệ AVR và đầu phát.
  • Điều khiển công suất vô công của máy phát điện khi máy phát hoạt động với lưới điện có công suất lớn hơn máy phát điện.
  • Bù trừ điện áp suy giảm trên đường dây, để giảm bớt tác hại của hệ thống do quá trình vận hành máy phát điện gây ra.
AVR máy phát điện
bộ điều chỉnh điện áp máy phát điện